0

ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา จังหวัดอุทัยธานี  24-25มิถุนายน 2560
อุทัยธานีเมืองเล็กๆ ที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากวิถีชีวิตชาวเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยังคงรักษา ความดั้งเดิมไว้อย่างดี

ราคาพิเศษ ท่านละ 2,500

ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษา