activities

ว่ายน้ำ

ขี่จักรยาน

ตอกเส้น

ตักบาตร

ค่ายสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทำกล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์ในพาราโบล่าโดม

กิจกรรมบวชต้นไม้


กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ (ฝายกั้นน้ำ/ทำโป่งเทียม/แนวกั้นไฟป่าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 0801935697, 0934646355, 0818674967
Line id: 0934646355, 0801935697
Fax : 056-514770
Facebook:ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท
Email : hkk.cthrs@gmail.com