สัมมนา

ศูนย์สัมมนา พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการสัมมนาอย่างผ่อนคลาย
ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของรีสอร์ท พร้อมอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาครบครัน

– ค่า projector ราคา 1,000.- บาท/ชุด
– กรณีให้ทางร้านทำป้ายไวนิลราคา ตารางเมตรละ 150 บาท
– ค่าห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา
ห้องสุพรรณิการ์ ขนาดบรรจุ 30 -70 ท่าน ราคา 6,000.- บาท
ห้องป่ารักษ์น้ำ ขนาดบรรจุ 80-150 ท่าน ราคา 8,000.- บาท