0

“ซื้อ 3 แถมฟรี 1”

โปรโมชั่น ซื้อ3 แถมฟรี1
1.ใชัสิทธิ์วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
2.ที่พักปรับอากาศ 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (เย็น/เช้า) ท่านละ 1,200 บาท
3.แสดงคูปองที่เคาเตอร์
4.สำรองที่พักล่วงหน้า โทร.081 867 4967,081 973 1213,081 330 3260
5.ชำระเงินมัดจำ50%เพื่อยืนยัน
ทหารไทย-อุทัยธานี 3732130053 คุณลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ
6.สามารถใช้ซ้ำ ในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ 15 เมษายน – 15 กรกฏาคม 2560
7.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น