สถานปฏิบัติธรรม

อุทัยธานีอุทัยธานี

บนพื้นที่เล็กๆ ข้ามลำห้วยหลังรีสอร์ทไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนตัวของรีสอร์ท และผู้เข้าพัก ณ. ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท โดยทุกท่านสามารถปฏิบัติธรรม เดินจงกรม สนทนาปัญหาธรรม ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าได้ทุกวัน (มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ประจำสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้)

สงบ ร่มรื่น และมีความเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง หลบความสับสนวุ่นวายมาเพิ่มพลังกายและใจได้ที่นี่ เรามีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่บำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพักผ่อนสมอง กาย และจิตในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้ต่อสู้กับชีวิตประจำวันที่รับผิดชอบอย่างมีพลังต่อไป
เงื่อนไขการพักค้าง ณ สถานปฏิบัติธรรม
1. ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าพัก ที่หมายเลข 081-867-4967
2. ต้องเป็นผู้ถือศีล 8 และถือปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจขณะพักอยู่สถานปฏิบัติธรรม
3. ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความพอดี พอเพียง ตั้งอยู่ในความสงบและไม่เรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสถานปฏิบัติธรรมมีอยู่
4. พักค้างครั้งละ 3 วัน และไม่เกิน 1 สัปดาห์/ครั้ง พระสงฆ์หรือเจ้าของสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
5. อัตราค่าที่พัก และอาหารติดต่อล่วงหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานี

อุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 0801935697, 0934646355, 0818674967
Line id: 0934646355, 0801935697
Fax : 056-514770
Facebook:ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท
Email : hkk.cthrs@gmail.com