ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

สวดมนต์ข้ามปี อุทัยธานี

สวดมนต์ข้ามปี ที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

สวดมนต์ข้ามปี ที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท คืน 31 ธันวาคม 2558 สวดมนต์ข้ามปี … เช้า 1 มกราคม 2559 ตักบาตรพระสงฆ์วันขึ้นปีใหม่

อุท้ยธานี

แพคเกจท่องเที่ยวอุทัยธานี 1 คืน 3,500 บาท / คน

แพคเกจท่องเที่ยวอุทัยธานี 1 คืน 3,500 บาท / คน . ฟรี…เสื้อยืดรักษ์อุทัยธานีคนละ 1 ตัวทันที .. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปี

อุทัยธานี

ไหว้พระ 9 วัด อุทัยธานี (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมไหว้พระ 9 วัด อุทัยธานี (2 วัน 1 คืน) ใต้พระบารมีองค์พระปฐมบรมมหาชนกนารถ แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน อุทัยธานี เมืองเหนือจินตนาการ ประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์